طبق گزارش جدید Financial Times شرکت های بزرگ اتومبیل سازی Ferrari ، Mercedes Benz و Volvo از امکان جدید iOS in the Car در خودرو های خود استفاده خواهند کرد ادامه مطلب ...