درحال بررسی ...

آگهی فروش پراید صندوق دار مدل 1387

آگهی  فروش پراید صندوق دار 1387

پراید صندوق دار مدل 1387

[ 25 اسفند 1397 ]
  • قیمت: 25,500,000 تومان
  • كاركرد: 162,000 كیلومتر
  • گیربکس: دنده دستی
  • رنگ: نوک مدادي
  • محل بازدید: تهـران
  • تـلـفــن 09356850987


تخفیف بیمه کامل معاینه فنی به همراه بازرسی کپسول گاز به مدت 3 سال سرویس ها کامل انجام شده است رنگ دارد دو لکه