درحال بررسی ...

آگهی فروش پراید صندوق دار مدل 1389

آگهی  فروش پراید صندوق دار 1389آگهی  فروش پراید صندوق دار 1389آگهی  فروش پراید صندوق دار 1389آگهی  فروش پراید صندوق دار 1389

پراید صندوق دار مدل 1389

[ 26 آذر 1397 ]
  • قیمت: 19,500,000 تومان
  • كاركرد: 200,000 كیلومتر
  • گیربکس: دنده دستی
  • رنگ: سفيد
  • محل بازدید: تهـران
  • تـلـفــن 09126142290


فنی عالی ، بیمه تا مرداد 98، دوگانه سوز CNG ، سه لکه رنگ